Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg

 

Net als in andere velden van de gezondheidszorg wordt ook in de reizigersadvisering voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts opgesteld.


Sinds 2005 kunnen artsen die aan de kwaliteitsnormen voldoen zich laten registreren als reizigersgeneeskundige of als reizigersgeneeskundig huisarts in het Kwaliteitsregister van het LCR. De voorwaarden voor (her)registratie worden vastgesteld door het LCR.


Eerste registratie

Registratie kan uitsluitend worden aangevraagd door het aanmeldingsformulier voor een eerste registratie volledig in te vullen. Tevens dienen de kopieën van de opgevoerde scholing te worden meegestuurd of een overzicht van het GAIA systeem waarin u relevante scholing aangeeft. Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.


Herregistratie

Geregistreerde (huis)artsen ontvangen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn een brief van het LCR met een verzoek voor herregistratie. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor herregistratie tijdig in te sturen. Tevens dienen de kopieën van de opgevoerde scholing te worden meegestuurd of een overzicht van het GAIA systeem waarin u relevante scholing aangeeft. Let erop dat de accreditatie in GAIA kan verschillen met wat er door het LCR is toegekend. Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, verzoeken wij u een verzoek tot herregistratie in te dienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts. Ook kunt u kijken bij de meest gestelde vragen over de registratie en herregistratie in het LCR Kwaliteitsregister.


Voldoen aan de nascholingsnorm

De nascholingsnorm van het LCR kwaliteitsregister is 40 uur LCR gecertificeerde nascholing per 5 jaar (8 uur per jaar). Om te zien welke scholingen LCR gecertificeerd zijn, kunt u in het menu klikken op 'Overzicht (na)scholing'. Wist u dat naast het volgen van LCR gecertificeerde nascholing er ook andere manieren zijn om punten te behalen voor de herregistratie? Zo kunnen extra curriculaire activiteiten zoals een publicatie of lesgeven soms meetellen voor de herregistratie. Ook niet-LCR gecertificeerde nascholing kan meetellen voor de herregistratie. U moet daarvoor een gemotiveerd verzoek indienen. Aan een gemotiveerd verzoek mag maximaal 25% (of 10 uur) van de voor herregistratie vereiste uren voor nascholing beslaan. Hiervoor wordt het formulier "Gemotiveerd verzoek" gebruikt, dat is bijgevoegd bij het herregistratieformulier. Voor meer informatie over gemotiveerde verzoeken, zie de Kwaliteitsnormen Opleiding en Registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts.

 

 

 

Disclaimer       Contact