Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg

 

Net als in andere velden van de gezondheidszorg wordt ook in de reizigersgeneeskunde voortdurend gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen opgesteld. In deze Kwaliteitsnormen staat het opleidingstraject en de voorwaarden voor (her)registratie in het LCR Kwaliteitsregister beschreven.  


Eerste registratie

Registratie kan uitsluitend worden aangevraagd door aanmeldingsformulier voor een eerste registratie volledig in te vullen. volledig in te vullen en door kopieën van gevolgde opleidingen mee te sturen. Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.

 

Herregistratie

Geregistreerde reizigersverpleegkundigen ontvangen drie maanden voor het verstrijken van de registratietermijn een brief van het LCR met een verzoek tot herregistratie. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor een herregistratie volledig in te vullen en tijdig in te sturen. Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, verzoeken wij u een verzoek tot herregistratie in te dienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen. Ook kunt u kijken bij de meest gestelde vragen over de registratie en herregistratie in het LCR Kwaliteitsregister.


Voldoen aan de nascholingsnorm

De nascholingsnorm van het LCR kwaliteitsregister is 40 uur LCR gecertificeerde nascholing per 5 jaar (8 uur per jaar). Om te zien welke scholingen LCR gecertificeerd zijn, kunt u in het menu klikken op 'Overzicht (na)scholing'. Wist u dat naast het volgen van LCR gecertificeerde nascholing er ook andere manieren zijn om punten te behalen voor de herregistratie? Zie hiervoor de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersverpleegkundigen

 
Overige registers

Registratie en herregistratie in het BIG-register is verplicht voor alle verpleegkundigen.

V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) heeft in 2008 het algemene kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) geopend, zie www.kwaliteitsregistervenvn.nl Registratie in het Kwaliteitsregister V&V is op vrijwillige basis.

 

 

Disclaimer       Contact