Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Aanvraagprocedure

LCR abonnees (niet gele koorts) kunnen zich aanmelden voor een gele koorts abonnement via www.mijnlcr.nl (na het inloggen onder het tabblad Abonnee). Als u nog geen LCR abonnee bent, dan dient u het abonnement aan te vragen via "Aanmelden".

Zodra wij uw aanvraag voor een gele koorts abonnement hebben ontvangen, ontvangt u een contract en een factuur per mail. U ontvangt daarna jaarlijks een factuur voor uw abonnement. Daarnaast ontvangt u eenmalig een factuur voor de officiële gele koortsstempel tegen kostprijs (€ 54,05  excl. BTW). Zodra de factuur is voldaan ontvangt u per post z.s.m een gele koortsstempel, toegezonden aan de locatie van het vaccinatiecentrum gebonden nummer. U dient het stempelnummer bij ontvangst aan het LCR te bevestigen via secretariaat@lcr.nl


Uniek nummer

Elk gele koorts stempel bevat een uniek nummer. Dit nummer staat geregistreerd bij het LCR. Hierdoor is van elke stempel, in combinatie met de datum waarop de stempel gezet is, te achterhalen onder verantwoordelijkheid van welke arts en door welk vaccinatiecentrum de stempel is gebruikt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan op deze manier gericht toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen van de Wet publieke gezondheid. De gele koortsstempel mag uitsluitend worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke arts die aan het gele koortsstempel gekoppeld is. Als er op meer locaties reizigersadviezen worden gegeven, dan moet voor elk adres een apart stempel worden aangevraagd met een eigen uniek nummer. Wanneer de gele koortsstempel niet meer wordt gebruikt dan dient deze te worden teruggestuurd naar: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) t.a.v. gele koorts abonnement Postbus 1008 1000 BA Amsterdam

De naam van de arts die verantwoordelijk is voor de stempel dient te allen tijde bij het LCR bekend te zijn. Wijzigingen in gegevens dienen direct aan het LCR te worden doorgegeven via secretariaat@lcr.nl of kunt u zelf aanpassen via www.mijnlcr.nl

Een gele koortsstempel dient altijd op de aangevraagde locatie te blijven en kan niet door de eindverantwoordelijk arts worden meegenomen naar een nieuwe locatie! Bij verhuizing van de praktijk kan de stempel wel worden meegenomen, maar het LCR dient hierover geïnformeerd te worden.  

 

 

 

Disclaimer       Contact