Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 

Fotobalk.jpg

 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) houdt zich bezig met preventie van ziekte bij reizigers, ook wel reizigersadvisering genoemd. Het LCR richt zich primair op de professionals die de reiziger adviseren, maar adviseert ook reisbureaus en touroperators. De website www.mijnlcr.nl bevat informatie voor professionals en de website www.lcr.nl bevat informatie voor reizigers.

De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor een verantwoorde uitvoering van reizigersadvisering, kwaliteitsnormen voor opleiding- en nascholing van professionals en stelt richtlijnen op voor vaccinaties, bescherming tegen malaria en andere preventieve maatregelen. De richtlijnen worden verspreid onder vaccinerende instellingen en huisartsenpraktijken die bij het LCR zijn aangesloten.

 

Bureau LCR en Stichting LCR

Het Bureau van het LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR en van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering. Het Bureau is in 1996 opgericht als samenwerkingsproject van GGD Nederland en de GGD Amsterdam. In 2001 zijn de activiteiten van het Bureau ondergebracht in een Stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen.

 
LCR bestuur

. Mevr. A. de Boer (voorzitter), Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Haaglanden, benoemd op voordracht door GGD GHOR Nederland

. Mw. A. Borst (penningmeester), Directeur bij Corporate Travel Clinic Erasmus MC B.V.

. Dhr. Q. de Mast, Internist-infectioloog bij Radboud UMC, voorzitter Brede Werkgroep Reizigersadvisering, benoemd op bindende voordracht v. BWR

. Mw. D. Ooms, Arts maatschappij & gezondheid infectieziektebestrijding bij RIVM, LCI

. Dhr. F. Wallis, recent gepensioneerd (apotheekhoudend) Huisarts te Beetsterzwaag

Adviserende LCR bestuursleden

. Dhr. B. den Heijer, Hoofd afdeling Infectieziekten & Toezicht bij GGD AmsterdamHet ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door: mw. G. de Leeuw van GGD GHOR Nederland.Medewerkers bureau LCR

. Jelle Doosje, directeur

. Eva Lefevre, stafarts

. Margarita Boering, arts

. Marita van de Kerkhof, arts

. Marlies Mensen, arts

. Liën van Ooijen, verpleegkundig consulent

. Jaime Jeremias, secretariaat

. Jaap Jonk, administratief medewerker

. Elena Dekker, administratief medewerker

. Roel Toering, administratief medewerker

. Tim Pasma, financiën


 
 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer       Contact